หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   1 พ.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.พร้อมวางท่อด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding   19 เม.ย. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนำข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม มาตรา9 วรรคหนึ่ง   18 เม.ย. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก. 01   18 เม.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน หมายเลข 3045    27 มี.ค. 2562 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 พ.ย. 2561 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2 พ.ย. 2561 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 พ.ย. 2561 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการปฏบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4)   22 ต.ค. 2561 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนำข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)   22 ต.ค. 2561 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง   10 ส.ค. 2561 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา   10 ก.ค. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพิ้นทรายผิวขัดมันอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองหมู   10 ก.ค. 2561 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    25 มิ.ย. 2561 97
  (1)     2      3   
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player