Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   28 ม.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   30 ต.ค. 2561 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 พ.ย. 2561 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2 พ.ย. 2561 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 พ.ย. 2561 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการปฏบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4)   22 ต.ค. 2561 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนำข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)   22 ต.ค. 2561 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง   10 ส.ค. 2561 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เลียบคลองหกวา   10 ก.ค. 2561 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปูพิ้นทรายผิวขัดมันอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองหมู   10 ก.ค. 2561 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    25 มิ.ย. 2561 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเทศบาล 5 ซอยภูเขาทอง    21 มิ.ย. 2561 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphalt Concrete ถนนเทศบาล 5 ซอยภูเขาทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหมู   11 มิ.ย. 2561 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเกาะแก้ว   23 พ.ค. 2561 68
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player