หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เร่งรัดการรายงานข้อมุลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กฯ ดีเด่น ศพด.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
สบ 0023.3 2605 1-แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
สบ 0023.3 2605 2-แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
ประกาศ ก.เทศบาล สบ.เรื่องสิทธิประโยชน์ของ พนง.เทศบาล ฉบับ2  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนา พนง.ครูฯเทศบาล  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานถังขยะเปียก  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
แจ้งมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของอปท. 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567  [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี62ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาบุตร งวด3เพิ่ม  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
ขยายผลโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรครู ก  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าชองจำหน่ายตั๋วโดยสาร  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 189
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player